Bli medlem

Ønsker du å betale medlemskap for 2020? Betal inn til kontonummer; 1607 55 75398, og merk betalingen med navn, tlf, e-post og fødselsdato. Kontingenten for 2020 er på kroner 200,-

Meld deg inn ved å sende en mail til medlem@bastionen.no, eller benytt skjema fra Rubic

Du kan også kjøpe medlemskap i Bastionens Vipps-butikk (Trykk på «Send» og søk opp Bastionen eller 81189) Bruk kommentarfeltet for navn, tlf, e-post og fødselsdato. .