Siste nytt

Medlemskort

Årets medlemskort i eksklusiv plast er snart på vei til våre medlemmer i posten!Kortene trykkes hele året, så det er ikke for sent å belate årets kontigent

Nyheter

Årsmøte

Digitalt årsmøte i Bastionen ble avholdt 24.2.2021. De viktigste punktene var: • Fastsettelse av medlemskontingent for 2021 – 125 år i år = medlemskontingent 125 kr vedtatt • Valg av styre – Nåværende styre stilte til gjenvalg: 1. Christian Falkenberg…
Read more

Nyheter