INKALLING TIL ÅRSMØTE BASTIONEN!

Velkommen til årsmøte i Bastionen onsdag 24. februar kl 19:00 via Google meet. Alle med gyldig medlemskap for 2020 har møte-, tale- og stemmerett. Dersom du ikke mottar en sms/e-post om inkallingen, ta kontakt med oss.
1896-2021 – LYN 125 ÅR