Informasjon om medlemskap 2017

Under det ekstraordinære årsmøtet som ble avholdt den 27. februar, ble det besluttet at medlemskontingenten for 2017 settes til kroner 200. Årsaken til at kontingenten er redusert sammenliknet med fjoråret er blant annet at Bastionens medlemmer i større grad enn tidligere vil oppfordres til å delta i dugnadsarbeid, noe det vil informeres mer om innen kort tid. En ny løsning for innmelding og utsendelse av faktura er på vei, i mellomtiden kan innbetaling gjøres til kontonr. 1607 55 75398.
Merk betalingen med navn, tlf. og e-post.

Styret har forøvrig vedtatt at det ikke vil være anledning til å tegne familiemedlemskap for 2017. Isteden vil det som en forsøksordning tilbys gratis medlemskap til barn og ungdom 18 år og yngre (alle født i 1998 eller senere).
Send mail med navn, fødselsdato, tlf, e-post og eventuelt medlemsnummer (om du allerede har) til medlem[at]bastionen.no.

Bli med og støtt Lyn i en spennende sesong – meld deg inn i Bastionen for 2017!