Årsmøte

Digitalt årsmøte i Bastionen ble avholdt 24.2.2021.
De viktigste punktene var:
• Fastsettelse av medlemskontingent for 2021 – 125 år i år = medlemskontingent 125 kr vedtatt
• Valg av styre – Nåværende styre stilte til gjenvalg:
1. Christian Falkenberg
2. Geir Schei
3. Anita Schei
4. Otthar Krohn
5. Astrid Egeland (Vara)
– Vedtatt
Bastionen har gjennom coronaåret 2020 klart å beholde 90% av medlemmene. Opprykk i jubileumsåret vil smake ekstra godt😀💥
For fullstendig referat, ta kontakt med oss på: styret@bastionen.no