Årsmøte

Årsmøte i Bastionen avholdes tirsdag 30. januar. Alle medlemmer får innkallelsen per mail og SMS senest 14 dager før med sted, klokkeslett og saksliste.

Alle som har betalt medlemskontingent for innkalt årsmøte er stemmeberettiget. Årsmøtet blir vedtaksført med det antall fremmøtte stemmeberettigede.

Forslag til vedtektsendringer og andre forslag må være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet. Forslag sendes til styret@bastionen.no.