Styret for 2017 er på plass

Mandag kveld ble nytt styre i Bastionen valgt inn på det ekstraordinæret årsmøtet.

Styret for 2017 består av:
Cecilie Halseth (gjenvalg)
Henrik Egeland Gaudernack (vært styremedlem tidligere, ny for i år)
Mikkel T. Karlsen (ny)
Niklas Reksten (ny)

Mer informasjon fra møtet vil komme i løpet av kort tid.