Årsmøte i Bastionen

Årsmøte i Bastionen avholdes mandag 15. februar kl. 18.00.Som de siste årene finner årsmøtet sted i Lyns klubbhus (Olav M. Troviks vei 13).
Det vil også bli sendt ut innkalling pr. mail eller post (for de vi ikke har mailadresse til) senest to uker før årsmøtet avholdes.

Eventuelle forslag om vedtektsendringer må være styret i hende tre uker før årsmøtet. Styret ber om at slike forslag sendes til styret@bastionen.no.

Vel møtt!